Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.


Knjiga sažetaka (2021): Preuzmite [PDF, 2.5MB].

Poziv

Potencijalni autori pozivaju se da pošalju sažetak za prezentaciju, poster ili radionicu.

Znanstveno-stručni skup Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika održat će se 25. i 26. rujna 2020. u Osijeku u organizaciji Odjela za matematiku i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Skup će se zbog pandemije bolesti COVID-19 održati u rujnu 2020. godine, a ne u svibnju kako je isprva bilo planirano.

Cilj je Skupa okupiti dijalektologe, istraživače povijesti hrvatskoga jezika, metodičare i računalne stručnjake koji se bave istraživanjem međusobne povezanosti hrvatskih narječja na svim jezičnim razinama te kontrastivnim pristupom njihovu poučavanju u školama. Namjera je predstaviti Zlatnu formulu hrvatskoga jezika ča – kaj – što preko sintaktičko-semantičkog mrežnoga okvira koji već postoji za standardni hrvatski jezik.

Iz emisije Dobro jutro, Hrvatska >> 2. ožujka 2020.

Skupom su obuhvaćena sljedeća tematska područja:     

 • fonologija, morfologija i leksik triju hrvatskih narječja
 • povijest hrvatskoga jezika
 • dijalektološke teme u nastavi hrvatskoga jezika
 • korpusna leksikografija i leksikologija
 • poteškoće digitalizacije i mrežnoga održavanja korpusa i rječnika
 • računalno jezikoslovlje u jezičnoj integraciji hrvatskih narječja

Pozvani predavači:

Potencijalni autori pozivaju se da najkasnije do 15. srpnja 2020. pošalju sažetak za usmeno izlaganje, poster ili radionicu.

 

VAŽNO: Autori koji su već poslali svoje sažetke ne trebaju ponavljati postupak.

 

Upute za oblikovanje i prijavu sažetka:

 • Sažetak prezentacije, postera ili radionice potrebno je poslati putem portala EasyChair najkasnije do 15. srpnja 2020.
 • Po osobi je dopušten maksimalno jedan (1) autorski i jedan (1) suautorski sažetak. Prihvaćaju se istraživanja koja su u tijeku, kao i ona koja su završena, ali nisu objavljena.
 • Sažetak treba biti napisan na hrvatskom jeziku, a nakon prihvaćanja preveden i na engleski jezik. Tekst sažetka (naslov, ključne riječi, sadržaj) ne smije prelaziti 2.200 znakova (uključujući razmake). Znakovi koji se odnose na reference/literaturu izuzimaju se od ovoga broja. Sažetak treba predstaviti svrhu istraživanja, relevantnost problema, pregled literature, metode i glavni rezultat. Treba uključiti 3 do 5 ključnih riječi.
 • Sažetke će pregledati članovi znanstvenog odbora, provodeći postupak dvostruke (slijepe) recenzije. Molimo vas da u tekst svoga sažetka ne unosite podatke o autoru. Također, iz PDF dokumenta uklonite metapodatke koji upućuju na autora.
 • Odluku o prihvaćanju/odbijanju sažetka primit ćete e-poštom do 1. kolovoza 2020. Nakon prihvaćanja sažetka potrebno je, osim (eventualnih) ispravaka, dopisati imena autora/suautora koja se u prvom slanju nisu navodila te sažetak prevesti na engleski jezik.
 • Dvojezična knjiga sažetaka s Konferencije bit će objavljena (kao PDF dokument) do početka Konferencije.

 

Datoteke